2012 Republican Scientific Research Institute of Intellectual Property (RSRIIP) - Republican Scientific Research Institute of Intellectual Property (RSRIIP). © RSRIP